חלק מהמודעות שכתבנו ועיצבנו:

חלק מהלקוחות שהקמפיינים שלהם המריאו בסלאפ: 
(הרשימה מתעדכנת כל הזמן)